Det här är ingen vanlig massage. Det handlar mer om strykningar längs kropp, armar och ben. Allt för att få igång lymfsystemet i kroppen. Fungerar inte det ordentligt, så är man mera mottaglig för infektioner, eftersom lymfsystemet är kroppens reningssystem. Själva behandlingen är "snäll" och är därför också uppskattad av klienterna. Har du svullna fötter, underben eller liknande, så är detta antagligen något du behöver. Behandlingens längd beror på att man vill gå igenom kroppen ordentligt. Det är dessutom en förutsättning om du har svullnader i fötter eller underben.

OBSERVERA att jag enligt Patientsäkerhetslagen inte får behandla mot cancer, diabetes, epilepsi eller samhällsfarliga sjukdomar. Barn under 8 år får jag heller inte behandla. Däremot får jag behandla personer som har cancer, diabetes eller epilepsi, för andra åkommor.